Info

Seuran Arvot

Luottamus & Kunnioitus

Urheiluseuramme visio kiteytyy vahvasti kunnioitukseen ja luottamukseen. Tavoittelemme yhteisöä, jossa jokainen jäsen kunnioittaa toisiaan. Uskomme, että ainoastaan yhteishengen ja toistemme arvostamisen kautta voimme luoda merkityksellisiä ja kestäviä urheiluhetkiä. Luottamus on toimintamme kulmakivi – haluamme olla seura, joka luottaa jäsentensä kykyihin ja sitoutumiseen. Rakentamalla vahvan yhteisön ja vilpittömän suhteen urheiluun, pyrimme olemaan esimerkki siitä, miten kunnioitus ja luottamus voivat muovata menestyksekästä ja eettistä urheilutoimintaa.

Rohkeus, Intohimo ja Yhdessä Tekeminen

Toimintamme hehkuu rohkeutta, intohimoa ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteenamme on kannustaa jäseniämme rohkeasti haastamaan omat rajansa ja tavoittelemaan huippusuorituksia. Intohimomme lajiin sytyttää liekin, joka ohjaa meitä kohti menestystä ja jatkuvaa kehitystä. Samalla arvostamme yhdessä tekemistä korkealle, sillä uskomme yhteisön voimaan ja siihen, että yhdessä voimme saavuttaa enemmän kuin yksin. Näiden arvojen innoittamina rakennamme seurasta paikan, jossa jokainen voi kasvaa, loistaa ja jakaa urheilun iloa yhdessä muiden kanssa.

Kehityshaluisuus

Haluamme innostaa ja kannustaa jokaista jäsentämme kehittymään parhaimpaansa. Uskomme, että jokaisella on potentiaalia kasvaa ja oppia urheilussa, oli sitten aloittelija tai kokenut konkari. Pyrimme luomaan ympäristön, jossa jokainen saa tukea, ohjausta ja mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja saavuttaa omia tavoitteitaan. Yhteisömme voimalla luomme ilmapiirin, joka rohkaisee jatkuvaa oppimista ja henkilökohtaista kasvua, sekä kunnioittaa jokaisen ainutlaatuista matkaa kohti parempaa versiota itsestään urheilijana ja yksilönä.

Itsensä Ylittäminen

Tahdomme inspiroida jokaista jäsentämme tutkimaan omia rajojansa ja löytämään voimansa. Uskomme, että todellinen kasvu ja saavutukset syntyvät, kun uskallamme astua mukavuusalueemme ulkopuolelle ja haastaa itsemme uusiin ulottuvuuksiin. Pyrimme tarjoamaan ympäristön, jossa jokainen voi löytää sisäisen motivaationsa ja voimavaransa, ja siten saavuttaa enemmän kuin uskoikaan olevan mahdollista. Kannustamme omien rajojen rikkomiseen ja omien kykyjen tutkimiseen, jotta voimme yhdessä rakentaa tarinoita rohkeudesta, kasvusta ja henkilökohtaisista voitoista.