Asiakassopimusehdot

Asiakassopimusehdot

Dods Club Finland ry –  laatimat sopimusehdot koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa. Sopimusehtomme ja toimintatapamme noudattavat Kuluttajaviraston liikuntakeskuksille lähettämää ohjeistusta jäsenyyksien solmimisesta ja sopimuksien muutoksista. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu jäsensopimusehtojen molemminpuolinen noudattaminen, kaikkien asiakkaiden kohdalla tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti.

Dods Club Finland tarjoaa vesiliikuntapalveluja niitä ostaville henkilöille. Palvelut sisältävät ohjattua toimintaa koulutettujen ohjaajien toimesta.

Kurssijäsenyys

 1. Dods Club Finlandin kurssijäsenyys on voimassa kyseisen kurssiajankohdan verran. Kurssijäsenyys on aina henkilökohtainen ja kurssikohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja.

Kurssipaikan peruminen ja keskeyttäminen

 1. Kurssipaikan peruminen 3-8 kertaa järjestettäville kursseille tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti (yhteystiedot alla). Alle seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua voi peruutuksen tehdä vain lääkärintodistusta vastaan. Kurssipaikan perumisesta järjestäjällä on oikeus periä asiakkaalta 5 euron käsittelymaksu. Kurssijäsenmaksua/kurssimaksua ei palauteta kurssin alettua muissa kuin kohdassa 3. mainituissa tapauksissa.

 2. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukausi), raskauden tai armeijan johdosta, voidaan kurssijäsenyys keskeyttää. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todistus. Kesken kurssikauden keskeytetty kurssijäsenyys käsitellään em. tapauksissa aina tapauskohtaisesti.

 3. Vähintään 6 kertaa järjestettäviä kursseja on mahdollista kokeilla kahden (2) peräkkäisen kurssikerran ajan. Kurssikokeiluksi tulkitaan kurssin kaksi ensimmäistä kurssikertaa, joilla varaus on voimassa. Kurssikokeiluista veloitamme kurssin kertamaksun, joka määräytyy kokeilukertojen määrän sekä kurssin kokonaishinnan perusteella. Lisäksi veloitamme 15 euron käsittelymaksun alle seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua tehdyistä perutuksista. Mahdollinen kurssipaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti viipymättä toisen kokeilukerran jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä. Mikäli kurssipaikan peruminen tehdään kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua veloitamme perutuksesta 5 euron käsittelymaksun. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti (yhteystiedot alla). Kurssikokeilu ei koske 3–5 kertaa järjestettäviä kursseja.

Kurssikerran ja kurssin peruuntuminen

 1. Kurssin järjestäjästä (Dods Club Finland) johtumattomasta syystä tapahtuva ennalta arvaamaton kurssikerran peruuntuminen ei velvoita järjestäjää hyvittämään peruuntunutta kurssikertaa tai järjestämään korvaavaa uintikertaa. Ennalta arvaamaton tapahtuma voi olla esim. veden likaantuminen, joka estää altaan käytön asiakkailta ja kurssilaisilta kyseisenä ajankohtana.

 2. Ylivoimaisen esteen (esim. epidemian tai tulipalon) sattuessa Dods Club Finland ei ole velvollinen palauttamaan kurssimaksua asiakkaalle eikä Dods Club Finland ole velvollinen korvaavien kurssikertojen järjestämiseen.

 3. Mikäli järjestäjä (Dods Club Finland) joutuu perumaan yksittäisen kurssikerran, järjestäjä ilmoittaa korvauskäytännöstä asiakkaalle mahdollisimman pian. Syy kurssikerran peruuntumiseen voi olla esimerkiksi ohjaajan sairastuminen.

 4. Mikäli järjestäjä (Dods Club Finland) joutuu perumaan kurssin ennen sen alkua, palautetaan kurssimaksu asiakkaalle kokonaisuudessaan. Mikäli järjestäjä joutuu perumaan kurssin sen alkamisen jälkeen, kurssimaksu palautetaan asiakkaalle jäljellä olevien kurssikertojen osalta. Syy kurssin perumiseen voi olla esimerkiksi se, ettei minimiosallistujamäärä täyty tai ohjaajan sairastumisen takia.

Muuta huomioitavaa

 1. Dods Club Finlandin järjestämille kursseille ei saa tuoda ylimääräisenä ystäviä tai muita perheenjäseniä vieraaksi. 

 2. Mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita omalla toiminnallaan, on järjestäjällä oikeus irtisanoa osallistujan kurssijäsenyys päättymään välittömästi ilman velvollisuutta palauttaa kurssimaksua asiakkaalle.

 3. Mikäli asiakas ei noudata sopimusehtoja, voidaan osallistujan kurssijäsenyys irtisanoa päättymään välittömästi ilman velvollisuutta palauttaa kurssimaksua.

 4. Dods Club Finland ry pidättää oikeuden muutoksiin.

Seuran Arvot

Luottamus & Kunnioitus

Urheiluseuramme visio kiteytyy vahvasti kunnioitukseen ja luottamukseen. Tavoittelemme yhteisöä, jossa jokainen jäsen kunnioittaa toisiaan. Uskomme, että ainoastaan yhteishengen ja toistemme arvostamisen kautta voimme luoda merkityksellisiä ja kestäviä urheiluhetkiä. Luottamus on toimintamme kulmakivi – haluamme olla seura, joka luottaa jäsentensä kykyihin ja sitoutumiseen. Rakentamalla vahvan yhteisön ja vilpittömän suhteen urheiluun, pyrimme olemaan esimerkki siitä, miten kunnioitus ja luottamus voivat muovata menestyksekästä ja eettistä urheilutoimintaa.

Rohkeus, Intohimo ja Yhdessä Tekeminen

Toimintamme hehkuu rohkeutta, intohimoa ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteenamme on kannustaa jäseniämme rohkeasti haastamaan omat rajansa ja tavoittelemaan huippusuorituksia. Intohimomme lajiin sytyttää liekin, joka ohjaa meitä kohti menestystä ja jatkuvaa kehitystä. Samalla arvostamme yhdessä tekemistä korkealle, sillä uskomme yhteisön voimaan ja siihen, että yhdessä voimme saavuttaa enemmän kuin yksin. Näiden arvojen innoittamina rakennamme seurasta paikan, jossa jokainen voi kasvaa, loistaa ja jakaa urheilun iloa yhdessä muiden kanssa.

Kehityshaluisuus

Haluamme innostaa ja kannustaa jokaista jäsentämme kehittymään parhaimpaansa. Uskomme, että jokaisella on potentiaalia kasvaa ja oppia urheilussa, oli sitten aloittelija tai kokenut konkari. Pyrimme luomaan ympäristön, jossa jokainen saa tukea, ohjausta ja mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja saavuttaa omia tavoitteitaan. Yhteisömme voimalla luomme ilmapiirin, joka rohkaisee jatkuvaa oppimista ja henkilökohtaista kasvua, sekä kunnioittaa jokaisen ainutlaatuista matkaa kohti parempaa versiota itsestään urheilijana ja yksilönä.

Itsensä Ylittäminen

Tahdomme inspiroida jokaista jäsentämme tutkimaan omia rajojansa ja löytämään voimansa. Uskomme, että todellinen kasvu ja saavutukset syntyvät, kun uskallamme astua mukavuusalueemme ulkopuolelle ja haastaa itsemme uusiin ulottuvuuksiin. Pyrimme tarjoamaan ympäristön, jossa jokainen voi löytää sisäisen motivaationsa ja voimavaransa, ja siten saavuttaa enemmän kuin uskoikaan olevan mahdollista. Kannustamme omien rajojen rikkomiseen ja omien kykyjen tutkimiseen, jotta voimme yhdessä rakentaa tarinoita rohkeudesta, kasvusta ja henkilökohtaisista voitoista.